Info om platserna

  1.   2,5 meter disk. Löstagbar front          (2500:- / vecka)
  2.   3 meter disk. Löstagbar front               (3000:- / vecka )
  3.   2 meter disk. Löstagbar front           (2000:- / vecka )
  4.   2 meter disk. Fast front                       (2000:- / vecka)
  5.   3 meter disk. Fast front. Reducerat pris (2500:- /vecka)
  6.   3 meter disk. Löstagbar front. Extra yta   utanför disk. (3000:- / vecka)
  7.   3 meter disk. Löstagbar front. Extra yta   utanför disk. (3000:- / vecka)
  8.   2 meter disk. Löstagbar front. Extra yta   utanför disk. (2000:- / vecka)
  9.   Extra yta för ev. kyldisk. Kan hyras     tillsammans med plats 8 (1000:- / vecka)


            ( Alla priser är exklusive moms)

 

Bokningsregler

För att få vara med på Torget så finns naturligtvis vissa regler att förhålla sig till.


1.  Man kan önska en särskild plats, men är den redan bokad, så tar vi oss rätten att placera er på annan plats.

2.  Det är endast på platserna 6. 7, 8 som man får ha varor utanför disken (innanför streckade linjen, dock inte så man skymmer för annan aktör)

3.  Betalning ska vara oss tillhanda innan ni får tillgång till Torget.

4.  Varor som inte finns framme på bordet, ska förvaras under bordet eller på annan plats, golvet ska vara fritt i sin helhet.

5.  Öppnings- och stängningstider ska hållas. 

6.  Disken ska vara bemannad under hela öppettiden, med undantag för lunch (ca 30 min).

7.  Respekt och tolerans är ett genomgående krav. Samtliga aktörer ansvarar för sin egen och andras trivsel och säkerhet.

8.  Under rådande omständigheter är vi som mest      8 st inne på torget.
Följer vi dessa regler så kommer vi att ha en bra och trevlig arbetsplats.

Vid händelse av att man bryter mot reglerna så bötfälls man med 1000:- / tillfälle.

Vid 3 tillfällen stängs man av från Torget utan rätt till återbetalning.


Välkomna till Delikatesstorget, Kv. Igor, Västerås

KOMMANDE EVENEMANG

18

Mars

Planerad öppningsdag